Setiap penilai berdaftar atau pentaksir atau ejen hartanah adalah berkewajipan untuk memberi perkhidmatan kepada anak guamnya dengan kesetiaan mutlak, dan untuk mengamalkan profesion dengan kepatuhan kepada cita-cita yang tinggi integriti, maruah dan kesopanan, kesetiaan kepada negara, dan juga untuk menjalankan perniagaan di semangat keadilan dan muhibah kepada rakan-rakan profesional beliau dalam industri hartanah. 
Seseorang penilai berdaftar atau pentaksir yang bertindak sebagai ejen hartanah untuk transaksi tidak seharusnya seterusnya menilai harta yang sama bagi pembeli yang sama.

Semua laporan penilaian hendaklah mengikut format dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga dari semasa ke semasa.

Tidak boleh penilai berdaftar, pentaksir atau ejen hartanah , secara langsung atau tidak langsung, membenarkan atau bersetuju untuk membenarkan penyertaan oleh mana-mana orang atau syarikat, selain daripada seorang penilai berdaftar, pentaksir atau ejen hartanah dalam keuntungan kerja profesional.

Ia adalah kewajipan ejen harta berdaftar untuk melindungi orang ramai terhadap salah nyata, penipuan, dan amalan yang tidak beretika berkenaan kepada semua urus niaga hartanah.

Seseorang penilai berdaftar, pentaksir dan ejen harta mesti memberitahu anak guamnya sifat sambungan apa-apa perniagaan, faedah atau anutan lain yang dia mungkin ada berkaitan dengan perkhidmatan kepada pelanggan.

Seseorang ejen estet yang berdaftar tidak boleh menerima bayaran daripada  lebih daripada satu pelanggan dalam mana-mana satu transaksi.

Seseorang ejen estet yang berdaftar tidak boleh bertindak untuk satu pihak kepada transaksi manakala seorang lagi ejen estet yang berdaftar dari firma yang sama atau firma yang berkaitan atau bergabungan, bertindak bagi pihak yang satu lagi untuk transaksi yang sama kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan pihak berkenaan.

Nama Seseorang ejen estet berdaftar dan tandatangan mesti muncul di semua cadangan, laporan dan dokumentasi lain yang disediakan oleh beliau yang menunjukkan statusnya sebagai ejen harta berdaftar.

Penilai, pentaksir dan pejabat cawangan ejen hartanah hendaklah diketuai oleh seorang pemastautin berdaftar penilai atau pentaksir atau ejen hartanah.


 


Comments
Leave a Reply

  Author

  Raja Marzuqi T.Mansor
  Ejen Hartanah Nilaiharta Consutant Sdn. Bhd.(564594-u)
  p.  019 -748 -769- 7
  e.   jugra786@gmail.com

  Raja Marzuqi 
  bin
  Raja Mansor 
  bin 
  Raja Abdul Samad 
  bin
  Raja Wok 
  bin 
  Raja Kahar 
  bin 
  Sultan Abdul Samad 
  bin 
  Raja Abdullah 
  bin
  Sultan Muhammad
  bin 
  Sultan Ibrahim 
  bin 
  Raja Lumu 
  bin 
  Upu Daeng  Chelak 
  bin 
  Upu Tanderi Bureng Daeng Rilaga 
  bin 
  Upu Lamadusellah (LOWOK) 
   

  Archives

  November 2012
  October 2012
  May 2012
  April 2012
  March 2012

  Categories

  All
  Harun Yahya

   “Orang mukmin tidak mati. Mereka hanya meninggalkan hidup yang sementara ini dan pergi kepada kehidupan abadi” . Dan mereka lakukan di sana apa yang mereka lakukan dalam dunia. Nabi s.a.w bersabda, “Nabi-nabi dan orang-orang yang hampir dengan Allah terus beribadat di dalam kubur seperti yang mereka lakukan di dalam rumah mereka”. Ibadat yang dimaksudkan itu adalah penyerahan dan merendahkan diri rohani kepada Allah bukan sembahyang yang lima waktu sehari. Tawaduk yang di dalam diri, dengan diam, adalah nilai utama yang menunjukkan iman yang sejati.Daripada Ibnu Umar r.a, dia berkata bahawa Rasulullah SAW menghadap kepadanya dan para sahabat, kemudian beliau bersabda: "Wahai kaum Muhajirin, lima perkara andainya kamu ketepikan maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah SWT semoga kamu tidak menemui saat itu. Tidak terserlah zina pada suatu kaum sehingga mereka melakukan terang-terangan kecuali mereka akan ditimpa taun yang cepat merebak di kalangan mereka dan mereka dimusnahkan oleh penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat terdahulu. Dan tiada mereka mengurangi sukatan dari timbangan kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dansusah mencari rezekidan berlaku zalim daripada kalangan pemimpin mereka. Dan tiada mengeluarkan akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka hujan dari langit. Jika tiada binatang, tentu mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah SWT. Dan tiada mereka mungkir janji Allah dan Rasulnyakecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka, maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Dan apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan di saat itu Allah jadikan peperangan sesama mereka.