Negeri                                      :   Selangor
Daerah                                     :   KLANG
NO.Lot                                      :
Luas Lot                                   : 2.377 Ekar(0.9619 H.)
Kategori Penggunaan Tanah    :   Pertanian

Harga Cadangan :  RM 17.00/kaki.persegi
                            :  RM 1,760,216.04

Malay Reserve -Leasehold.

Tanah telah tersedia infra-infra seperti:-

1)Jalan Bertar
2)Bekalan Elektrik
3)Bekalan Air
4)Talian Telekomunikasi
5)Saluran Longkang

Lokasi-tepi jalan.
Sesuai untuk bina rumah,lot kedai,stesyen petrol,kilang dan sebagainya.

Sesuai untuk mendirikan rumah impian anda pada bila-bila masa ataupun beli dulu dan simpan sebagai pelaburan pada masa akan datang.Pastinya berbaloi-baloi!
 

Leave a Reply.

  Archives

  July 2012
  May 2012
  April 2012

  Categories

  All