GERAN MUKIM
Cukai Tahunan                                :   RM 1,668.00
Negeri                                            :   Selangor
Daerah                                           :   PETALING
Bandar/Pekan/Mukim/Country        :   MUKIM SUNGAI BULUH
Tempat                                          :   BT 16 JALAN BUKIT ROTAN
No. Lot                                           :   Lot xxxxxx
Luas Lot                                         :   8093.9995 Meter Persegi (2 ekar)
Kategori Pengunaan Tanah               :   Bangunan

TANAH SIMPANAN MELAYU

SYARAT-SYARAT NYATA                  :   Bangunan Kediaman

SEKATAN-SEKATAN KEPENTINGAN    :   Tiada

HARGA DICADANG= RM 35/kaki persegi. = RM 3,049,200.00
 

Leave a Reply.

  Archives

  July 2012
  May 2012
  April 2012

  Categories

  All