PAJAKAN MUKIM
Cukai Tahunan : RM 35.00
Negeri                                 : Selangor
Daerah                                 : Sepang
Bandar                                 : MukimLabu
Tempat                                : Rancangan Tanah Labu Lanjut
No.Lot  :
Luas Lot                              : 1.188 Hektar(2.937 ekar)
Kategori Penggunaan Tanah  :Pertanian

TANAH SIMPANAN MELAYU
Dalam kawasan LABU
Pajakan selama 99 tahun,tempoh berakhir pada 7 Februari 2094

HARGA CADANGAN: RM 450K/kaki per.= RM 1,321,650.00


 

Leave a Reply.

  Archives

  July 2012
  May 2012
  April 2012

  Categories

  All