Negeri                                      :   Selangor
Daerah                                     :   KLANG
NO.Lot                                      :
Luas Lot                                   : 2.377 Ekar(0.9619 H.)
Kategori Penggunaan Tanah    :   Pertanian

Harga Cadangan :  RM 17.00/kaki.persegi
                            :  RM 1,760,216.04

Malay Reserve -Leasehold.

Tanah telah tersedia infra-infra seperti:-

1)Jalan Bertar
2)Bekalan Elektrik
3)Bekalan Air
4)Talian Telekomunikasi
5)Saluran Longkang

Lokasi-tepi jalan.
Sesuai untuk bina rumah,lot kedai,stesyen petrol,kilang dan sebagainya.

Sesuai untuk mendirikan rumah impian anda pada bila-bila masa ataupun beli dulu dan simpan sebagai pelaburan pada masa akan datang.Pastinya berbaloi-baloi!
 
 

PAJAKAN MUKIM
Cukai Tahunan : RM 35.00
Negeri                                 : Selangor
Daerah                                 : Sepang
Bandar                                 : MukimLabu
Tempat                                : Rancangan Tanah Labu Lanjut
No.Lot  :
Luas Lot                              : 1.188 Hektar(2.937 ekar)
Kategori Penggunaan Tanah  :Pertanian

TANAH SIMPANAN MELAYU
Dalam kawasan LABU
Pajakan selama 99 tahun,tempoh berakhir pada 7 Februari 2094

HARGA CADANGAN: RM 450K/kaki per.= RM 1,321,650.00


 
 
GERAN MUKIM
Cukai Tahunan                                :   RM 1,668.00
Negeri                                            :   Selangor
Daerah                                           :   PETALING
Bandar/Pekan/Mukim/Country        :   MUKIM SUNGAI BULUH
Tempat                                          :   BT 16 JALAN BUKIT ROTAN
No. Lot                                           :   Lot xxxxxx
Luas Lot                                         :   8093.9995 Meter Persegi (2 ekar)
Kategori Pengunaan Tanah               :   Bangunan

TANAH SIMPANAN MELAYU

SYARAT-SYARAT NYATA                  :   Bangunan Kediaman

SEKATAN-SEKATAN KEPENTINGAN    :   Tiada

HARGA DICADANG= RM 35/kaki persegi. = RM 3,049,200.00
 

  Archives

  July 2012
  May 2012
  April 2012

  Categories

  All